2 Ekim 2015 Cuma

Sovet işğalının ilk ayları (1920)

Azərbaycanda Rus-Sovet işğalının ilk ayları bir Fransız qəzetinin verdiyi bilgilər işığında:4 Eylül 2015 Cuma

İranın Dini Tərkibi

İranın əhalisinin dini tərkibi ilə bağlı əski qaynaqlardan birində qarşıma çıxan rəqəmləri paylaşmaq istəyirəm. İranda heç zaman demokratik bir rejim olmadığına görə İranın nə etnik tərkibi, nə dini tərkibi doğru bilinmir. Dini tərkiblə bağlı rəsmi açıqlanan bilgilər olsa da bu rəqəmləri gerçəyi əks etdirmir, çünki İranda bilindiyi kimi inanc özgürlüyü yoxdur, insanlar üzərində basqı var. Bu nədənlərdən dolayı İranın etnik və dini tərkibi ilə bağlı ancaq ehtimallardan danışa bilərik. Burada İran əhalisinin dini tərkibi ilə bağlı təqdim edəcəyim rəqəmlər də bu ehtimallardan biridir. Aşağıdakı bilgilər Fransız "Revue du Monde Musulman" dərgisinin 53-cü cildindən (1922-1923-cü il buraxılışı) alınmışdır. Ancaq statistik rəqəmləri başqa bir qaynaqdan — İtaliyalı iqtisadçı E. Lorininin "La Persia economica contemporanea e la sua questione monetaria" (1900-cü il) adlı kitabından almışlar. Aradan keçən 20 ildən çox sürədə əlbəttə müəyyən demoqrafik dəyişikliklər baş verdiyindən gərəkli qeydləri müəlliflər vurğulamışlar.


22 Ağustos 2015 Cumartesi

Avşar yurdu Əsədabad

Əsədabad Mahalı
Əsədabad deyilən yer Həmədan vilayətinin batısında, Kürdlərin məskun olduğu Kürdüstan vilayəti ilə Kirmanşah vilayətinin arasında sıxışmış və Kürdləşdirilməyə çalışılan bir Türk mahalının adıdır. Vikipediyada hamedanpolitic adlı bir İran saytına istinad edilərək bölgənin etnik tərkibi 1997-ci il üçün belə verilir: Farslar − 63 %, Kürdlər − 19 %, Türklər − 14 %, Lur və Ləklər − 4 %. Bu İranlıların müasir dövr üçün verdikləri rəqəmlərdir, ancaq bu rəqəmlər təxminən 165 il öncəyə aid əcnəbi müəllifin bölgəyə səfər edərək verdiyi bilgilərlə uyğun gəlmir. İlk öncə məlumatımızın qaynağı haqqında qeyd etməliyəm. 1848-ci ildə Osmanlı ilə Qacarlar arasında sərhədlərin təyin edilməsi üçün beynəlxalq komissiya təşkil olunur. Komissiyaya Osmanlı və Qacar dövlətlərindən başqa Rusiya və Britaniya da daxil idi. Rusiya heyətini təmsil edən komissar Rus zabiti Yeqor Çirikov olmuşdur. Buradakı bilgilər də Yeqor Çirikovun 1849-1852-ci illəri əhatə edən bölgəyə səfərinə dair şəxsi səyahət jurnalından götürülmüşdür. Çirikov Əsədabad haqqında bunları yazır:

16 Ağustos 2015 Pazar

14 Temmuz 2015 Salı

Borçalının Soğanlıq kəndi

Ən qədim Borçalı kəndi
Fransız əsilli səyyah Jan Şardenin (1643 — 1713) Səfəvi dövlətinə səyahətindən bəhs edən kitabında, təxminən 1666-cı ilə aid qeydlərində Tiflis yaxınlarındakı Soğanlıq kəndinin adı qeyd olunur. Burada Soğanlıq kəndinin (Jan Şarden "Soğanlı" kimi yazır) Tiflisdən ~ 8.9 km güneydə kiçik bir dağı keçəndən sonra yerləşdiyi və böyük bir kənd (ya da qəsəbə) olduğu deyilir.

14 Eylül 2014 Pazar

Hacı Əlililər

Hacı Əlililər
Hacı Əlili, İran Azərbaycanının Türk tayfasıdır. Onun başlıca qolu Vərziqan və Əhərin quzeyində, Qaracadağda (Arazbaran) yaşayır; digər bir qolu Marağa yaxınlığında yurd salıb. 1960-da, hər iki qol hələ  köçəri idi. Qaracadağ Hacı Əlililərinin yaylaqları Dizmar və Üzümdil mahallarında (dehistan) idi; onların qışlaqları Keyvan və Gərmədüz mahallarında idi. Marağa Hacı Əlililərinin yaylaqları Səhənd dağında idi; qışlaqları Urmiya gölünün gündoğu yaxasında, Gögandan (Azərşəhrin quzeybatısı) Cığatı (Zərrinərud) çayının deltasına qədər idi. Qaracadağ Hacı Əlililərinin tirələri bunlardır: Qaraxanlı, Tərəkəmə, Yağbastılı, Müqəddəm, Özbək Müqəddəm, Gəncəli, Qarabağlı, Çarıxlı, Mədədli, Pir Əlili, Zeynbəyli, Kəngərli və Qaradağlı. Marağa Hacı Əlililərinin tirələri bunlardır: İnallı, Zərgər, Yağbastılı və Duşmallı. Ledi Şeylə əsasən, Hacı Əlililər 1849-cu ildə 800 ailədən ibarət idi.