30 Ağustos 2014 Cumartesi

İrəvan bölgəsində Oğuz-Türkmən tayfalarımız (1591)

İrəvan bölgəsində 1591-cü ilə aid Osmanlı təhrir dəftərində qeydə alınmış Oğuz-Türkmən tayfalarımız

  1. Abaran nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Hüseyinlü, Şirvanlu, Tamcılu, Yarəli Dərviş, Qara Hacı, Kösələr.
  2. Abnik nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Qara Vəli, Qurdluca, Qatırlu, Qızılqula, Əhmədlü, Gəncəlü, Bəratlu, Turalilü, Xan Əhmədlü.
  3. Ağcaqala nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Dəlülər, Tərkə, Ulukalu, Xeyirbəg, Qaraca, Qaraqoyunlu, Bardaqlu, Əkrək, Hasanxan, Orkud.
  4. Dərəşahbuz nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Tirkeş, Gökçə, Qaralubalıq, Əkrək, Uluqulaca.
  5. Ərmus nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Musa Hacılu, Pir Məmməd, Qızılcalu (Ustaclu), Xan Əhmədlü, Qara Həmzəlü.
  6. Gərni nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Başlı, Ağa Çorum, Əyricə, Göynük, Şərur, Girilücə, Eymir Bulacı, Şirvankəndi, Tuluca, Dikmədaş, Alpavud, Samaqar, Muğanlu, Əli Bəglü (Avşar), Əkrək, Uluxanbəg, Anduvan, Ağacəri, Mustafalu, Almalu, Candarlar, Toquz (Varsaq).
  7. İrəvan mərkəz nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Hasan Avar, Ozanlar (Varsaq), Qınıq Hacı, Qoç Əhməd, Gökçə Bəglü, Dəmircilü, Lalabəglü, Taşçılu, Qaraqoyunlu, Pirxanlu.
  8. Şərur nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Dərvişlər, Hallaç, Qarqın-i ulya, Qarqın, Oğulşalu, Kösəxan, Şəhriyar, Quşancı, Əxi Əhməd, Mustafalu, Alişar, Qarahisarlu (Ustaclu).
  9. Talin nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Mehribanlu, Ağcaqala, Axsaq Əhməd, Poladcıq.
  10. Vedi nahiyəsi; Bu nahiyədə yaşayan Türkmən tayfaları: Çardaqlu, Qaracaabdal, Musa Dərviş, Avşar, Taraqlı Bucağı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder