13 Eylül 2014 Cumartesi

Gəncə bölgəsi Oğuz-Türkmən ulusları (1593)

Gəncə bölgəsi Oğuz-Türkmən ulusları (1593)
Gəncə bölgəsində 1593-cü ilə aid Osmanlı təhrir dəftərində qeydə alınmış Türkmən ulusları və onların tayfa tərkibi:

1) Taife-i ulusât-i Yigirmidörtlü an sâkinân-i qəzâ-i Bərdə və qayrihu an havâss-i hümâyûn ― Yasavullu, Pəyrə Mahmudlu, Alişarlu, Tubilü, Sarı Hacılu, Tüllü, Bəxtiyarlu, Dədəxəlillü, Toxacılu, Gökçəkli, Zənd, Varvan, Dərəbəglü, Kürəhmədlü, Seydi Zənk, Alpavud, Yürəki, Baxşayışlu.

2) Taife-i ulusât-i Otuzikili an sâkinân-i qəzâ-i Arasbâr və Qaraağac və Çelaberd və Bərdə və Şütür və gayrihu dər vilayət-i Gəncə ― Atlucalu, Yayoxçu, Şirvanşahlu, Badar, Cancanlu, Cavanşir, Dögəri, Həsirlü, Hüseyinli, Müqəddəm, Silkəlü, Bay Əhmədlü, Buğdayözü, Qarğılu, Kumanlu (əski), Kumanlu (yeni), Maqsudlu Bəzirganlu, Maqsudlu Həmidlü, Sarı Hacılu, Üçoğlan, Kəpənəkçi, Laləbüklü, Molla Abdulcəlillü, Maqsudlu, Veysəllü, Molla Abdulməcidlü, Məmmədşahlu.

3) Taife-i ulusât-i Hacılar (Dulqadir) dər qəzâ-i Qaraağac ― Alişarlu, Bukavullu, Canılu, Çıracılu, Davılu, Davudlu, Dəmürcilər, Tox Əli, Əmir Alyanlu, Əmir Hasanlu, Qazilü, Hindimallu, Xəlifəli, İsabəglü, İsmailqadilü, Qarasofılu, Kərəmiddinlü, Qoruqçılu, Qoyunlumahmud, Qulmahmudlu, Gürələr, Mirhanilü, Səməlü, Söklü, Törəli, Səməlü-yi Artuç.

4) Taife-i Qacar ― Qaraca Sevgülən, Qaytaq, Qolsuzlu, Ağcaqoyunlu, Əylənlü, Gengəldilü, Şam Bayadı, Yıva Qacar.

5) Taife-i Qaramanlı ― Rüstəmbəglü, Qaramanlu, Xəlifəlü, Türkmanân-i Qaramanlı.______________________________________________________
Ali Sinan Bilgili ― «Azerbaycan Türkmenleri Tarihi»

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder