7 Eylül 2014 Pazar

Naxçıvan bölgəsində Oğuz-Türkmən tayfaları (1591)

Naxçıvan bölgəsində 1591-ci ilə aid Osmanlı təhrir dəftərində qeydə alınmış Oğuz-Türkmən tayfalarımızın bir qismi:Alagöz (18 ailə); Yaşadığı kəndlər: Alagöz.
Əlilü (? ailə); Yaşadığı kəndlər: Əliköy (Sisyan nahiyəsi).
Göynük (? ailə); Yaşadığı kəndlər: Göynük.
Xəlillü (15 ailə); Yaşadığı kəndlər: Xəlilköy.
Qaraçuq (22 ailə); Yaşadığı kəndlər: Qaraçuq.
Keçəlü Sağlu (? ailə); Yaşadığı kəndlər: Keçəlü Sağlu.
Şeyx Mahmudlu (11 ailə); Yaşadığı kəndlər: Şeyx Mahmud.
Şeyx Yusuflu (17 ailə); Yaşadığı kəndlər: Şeyx Yusuf.
Türkən (4 ailə); Yaşadığı kəndlər: Türkənköy.
Uz (? ailə); Yaşadığı kəndlər: Uzköy (Sisyan nahiyəsi).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder